ปัจจุบันโรคภัยมักแฝงมากับอาหารการกิน และการใช้ชีวิต บางครั้งเราก็ไม่รู้หรอกว่าอาหารที่เรากิน หรือการใช้ชีวิตที่ปกติของเราจะส่งผลให้เกิดอะไรขึ้นกับสุขภาพเราในอนาคตบ้าง ดังนั้นการเข้ารับตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรให้ความใส่ใจ เพราะจะได้รู้และป้องกันโรคได้ก่อนที่จะเกิดความเสียหายต่ออวัยวะภายในไปมากกว่านี้

1. ป้องกันภัยเงียบจากบางโรคที่ไม่แสดงอาการ


โรคบางชนิดจะไม่มีอาการอะไรแสดงออกมา พอรู้ตัวว่าเป็นโรคก็อาจถึงขั้นอันตรายจนถึงแก่ชีวิตแล้ว เช่น โรคมะเร็ง ดังนั้นการเข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีจะช่วยให้เราหาทางรักษาและป้องกันได้ทัน

2. รู้เท่าทันพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายโดยไม่รู้ตัว


พฤติกรรมที่ว่านี้ได้แก่ การกินอาหารที่มีไขมันสูง ความเครียด ขาดการออกกำลังกาย สูบบุหรี่ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลเสียต่อสุขภาพ ดังนั้นวิธีการป้องกันตัวเองที่ดีคือการเข้ารับการตรวจสุขภาพ เพื่อตรวจว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกายหรือไม่


3. อัพเดตร่างกาย


การตรวจสุขภาพประจำปีทำให้เรารู้ว่าร่างกายเราเป็นอย่างไรบ้าง ยิ่งได้ตรวจสุขภาพทุกๆ 1 ปี ก็เหมือนเป็นการอัพเดตร่างกายตัวเองว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง

4. ลดการเจ็บป่วย และเสียชีวิต


การที่เราตรวจสุขภาพอาจทำให้เราพบโรคก่อน และรักษามันได้ก่อนที่จะลุกลามไปมากกว่านี้ หรือรักษาจนหายขาดจากโรคเลยก็เป็นได้ ซึ่งช่วยลดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตลงได้เป็นอย่างดี

5. เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองและคนที่รัก


การตรวจสุขภาพประจำปีเหมือนเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับตัวเราเอง และคนที่รักเราว่าเรายังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไร หรือถ้าเกิดมีอะไรก็จะได้ทำการรักษาตัวเองแต่เนิ่นๆ