1. ความพึงพอใจของลูกค้าที่เหมาะสมเริ่มต้นจากการเข้าใจลูกค้า

2. ความพึงพอใจมาจากการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า

3. การให้บริการลูกค้าที่เป็นเลิศเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาความพึงพอใจ

4. สร้างความมั่นใจในความพึงพอใจของลูกค้าเท่ากับความภักดีที่เพิ่มขึ้นและการกลับมาของธุรกิจ

5. การสื่อสารที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

6. ทัศนคติที่ถูกต้องสามารถช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า

7. ควรมีมาตรการบริการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพตลอดเวลา

8. การร้องเรียนที่มีการจัดการอย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลเสียต่อความพึงพอใจของลูกค้า

9. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความพึงพอใจของลูกค้า

10. การรักษาทัศนคติที่ดีต่อลูกค้าจะส่งผลให้อัตราความพึงพอใจเพิ่มขึ้น