กติกาการและวิธีการเล่นของกีฬาเบสบอลที่ถูกต้องเป็นอย่างไร

rules baseball

กติกาการเล่นกีฬาเบสบอล

กติกาและวิธีการเล่นเบสบอล จะต้องแบ่งทีมผู้เล่นออกเป็น 2 ทีม ผู้เล่นเกมรับเรียกว่า ผู้ขว้าง หรือ พิทเชอร์ จะเป็นผู้ขว้างลูกที่พอดีกับขนาดมือ โดยเส้นผ่านศูนย์กลางของลูกจะอยู่ที่ประมาณ 2 นิ้ว ไปให้กับผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามที่กำลังเล่นเกมรุก เรียกว่า ผู้ตี หรือ แบตเตอร์

ผู้เล่นเกมรุกจะทำการตีด้วยไม้เบสบอล ในด้านของการให้คะแนน เกิดจากการที่แบตเตอร์วิ่งไปถึง เบส หรือฐาน โดยจะถูกวางเรียงอยู่ทั้งหมด 4 จุด ตามที่กำหนดไว้ ต้องวิ่งตั้งแต่ฐานแรกถึงฐานสุดท้าย เรียกว่า โฮมเพลท

และอีกในกรณีหนึ่ง คนตีสามารถตีลูกให้ไกลออกไปเกินกว่าระยะที่สามารถเก็บได้ เรียกว่า โฮมรัน จะทำให้ได้คะแนนเพิ่มอีก 1 คะแนน

การเล่น แบ่งออกเป็น 2 ฝ่ายคือ ฝ่ายรุก และฝ่ายรับ และขณะที่ทำการแข่งขัน  ใน 1 ทีม  จะมีผู้เล่นทีมละ  9 คน

ฝ่ายรุก 

ฝ่ายรุกจะขึ้นมาตีลูกทีละคน เรียกว่า แบตเตอร์ (คนตีลูก) ซึ่งจะต้องกำหนดลำดับแบตเตอร์ไว้ล่วงหน้า โดยไม่สามารถเปลี่ยนลำดับได้

แต่สามารถเปลี่ยนผู้เล่นสำรองเข้ามาตีแทนได้ รวมทั้งผู้เล่นที่ถูกเปลี่ยนออกไปแล้วไม่สามารถกลับเข้ามาเล่นใหม่ได้อีก

แบตเตอร์จะพยายามตีให้ได้ hit คือตีแล้วลูกยังอยู่ในเขตพื้นที่เล่น และสามารถวิ่งไปถึงอย่างน้อยเบสที่ 1 โดยปลอดภัย ถ้าแบตเตอร์ตี

ไม่โดนลูกและผู้ตัดสินขานว่า Stike ครบ3ครั้ง ผู้ตีจะต้องออกจากสนาม(ซึ่งเรียกว่า Stike Out) ฝ่ายรุกจะต้องเปลี่ยนผู้ตี หรือ ถ้าฝ่ายรุกตีลูกไป

แล้วฝ่ายรับสามารถรับลูกได้โดยที่ลูกบอลไม่ตกพื้นเรียกว่า Fly Ball ผู้ตีก็ต้องออกจากสนาม(เรียกว่า Fly Out) ซึ่งฝ่ายรุกก็ต้องเปลี่ยนผู้ตี และ

ถ้าหากฝ่ายรุกที่เป็นผู้ตีออกจากสนาม(out) ครบ 3 คน ถือว่าจบบทบาทของการเป็นฝ่ายรุก ต้องเปลี่ยนมาเล่นเป็นฝ่ายรับทันที

การที่แบตเตอร์หวดลูกลอยออกนอกสนามในเขตพื้นที่เล่น(อยู่ในระหว่างสองเส้นซ้ายขวา) ทำให้ฝ่ายรับไม่สามารถรับบอลได้

ฝ่ายรุกจึงวิ่งวนจนกลับมาที่โฮมได้ เรียกว่าโฮมรัน(Home run)

ฝ่ายรับ

มีหน้าที่ยับยั้งการทำคะแนนของฝ่ายรุก   ซึ่งมีผู้เล่นอยู่ในสนามทั้ง 9 คน  9 ตำแหน่ง

  1. พิทเชอร์ (pitcher)
  2. แคชเชอร์ (catcher)
  3. เฟิร์สเบส (First baseman)
  4. เซคันด์เบส (Second baseman)
  5. เธิร์ดเบส (Third baseman)
  6. ชอร์ทสตอป ( Short Stop )
  7. เลฟฟิลด์ ( Left Out Fielder )
  8. เซนเตอร์ฟิลด์ ( Center Out Fielder )
  9. ไรท์ฟิลด์ ( Right Out Fielder )

พิชเชอร์ ทำหน้าที่ขว้างลูกให้แคชเชอร์รับ โดยด้านหน้าของแคชเชอร์จะมีแบตเตอร์ของฝ่ายรุกอยู่ จึงต้องพยายามขว้างไม่ให้แบตเตอร์ตีได้

ถ้าพิชเชอร์ขว้างไม่เข้า Strike Zone (พื้นที่เหนือ Home Plate สูงประมาณลิ้นปี่ และต่ำประมาณหัวเข่าของแบตเตอร์) เป็นจำนวน 4 ครั้ง ฝ่ายรุกซึ่ง

ได้แก่แบตเตอร์จะได้เดินไป  1 เบส และถ้าพิชเชอร์ขว้างบอลพลาดไปโดนตัวแบตเตอร์(เรียกว่าเดธบอล) ผู้ตีก็จะได้เดินไป 1 เบส

 ถ้าแบตเตอร์ตีลูกโดน ก็จะวิ่งไปแตะที่เบส 1,2,3  เพื่อเข้าไปแตะที่ Home Plate(อยู่ที่โฮมเบส) ตามลำดับ ฝ่ายรับต้องพยายามยับยั้งฝ่ายรุก

ให้ได้ โดยการรับลูกที่กระเด็นจากการถูกตี และขว้างบอล ที่รับได้จากฝ่ายเดียวกันไปยังตำแหน่งอื่นๆ เพื่อดักฝ่ายรุกที่กำลังวิ่งไปยังเบสถัดไป ถ้าขว้าง

บอลไปก่อนที่ฝ่ายรุกจะวิ่งไปแตะเบสได้ ฝ่ายรุกผู้นั้นก็จะต้องออกจากสนามทันที ซึ่งถ้าหากฝ่ายรับสามารถทำให้ผู้เล่น ของฝ่ายรุกออกจากสนาม (out)

ครบ 3  คน ฝ่ายรับจะเปลี่ยนบทบาทมาเป็นฝ่ายรุก  เพื่อทำคะแนนให้กับทีมตัวเอง