สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับวิธีการเล่นธนูสำหรับมือใหม่

Bow sports

วิธีการเล่นธนูกับสิ่งที่ควรรู้

แรกเริ่มฝึกหัดเล่นธนู ทุกคนที่เล่นต้องวอมเพื่ออบอุ่นร่างกายประมาณ 10-15 นาที เพื่อให้กล้ามเนื้อเส้นสาย ได้เตรียมตัวความพร้อมสำหรับออกแรงกันก่อน เช่นเดียวกับการเล่นกีฬาชนิดอื่นๆ คนเริ่มต้นเรียนจะต้องรู้พื้นฐานการจับคันธนู วางท่า เล็ง เหนี่ยวน้าว ยิง ให้ถูกต้อง

โดยเริ่มกันที่ระยะใกล้ๆ ก่อน เช่น ประมาณ 10 เมตร เมื่อคุ้นชินแล้วจึงค่อยๆ เพิ่มความยากด้วยการเพิ่มระยะห่างจากจุดยืนถึงเป้าให้ห่างขึ้นทีละน้อย ระยะห่างที่สุดสำหรับผู้ชายในการแข่งขันอยู่ที่ 90 เมตร และผู้หญิงอยู่ที่ 70 เมตร โดยมีวิธีการยิงดังนี้

 1. การยืน ยืนคร่อมเส้นยิง โดยให้เท้าแยกห่างกันประมาณ 1 ฟุต น้ำหนักตัวอยู่กึ่งกลางเท้าทั้งสอง และหันไหล่ด้านที่ถือคันธนูเข้าหาเป้า
 2. การเสียบลูกธนู เสียบลูกธนูที่จุดเสียบลูกธนูบนสาย ให้หางลูกธนูต่างสี ตั้งฉากกับสายธนู พร้อมกับพาดลูกธนูกับที่พาด
 3. การเกี่ยวสายธนู ใช้มือขวาเกี่ยวสายธนู โดยใช้นิ้วชี้เกี่ยวสายธนูอยู่ด้านบนของลูกธนู ให้นิ้วกลาง และนิ้วนางเกี่ยวสายธนูอยู่ด้านล่างของลูกธนู โดยใช้ข้อแรกของนิ้ว
 4. การน้าวสาย ยกคันธนูให้ตั้งฉากกับพื้น มือซ้ายที่จับคันธนูดันไปทางเป้า พร้อมกับน้าวสายธนูด้วยมือขวามาจนถึงจุดน้าว
 5. การจับคันธนู ในกรณีที่เป็นคนถนัดขวา หรือตาเล็งเป็นตาขวา ให้จับที่มือจับบนคันธนูด้วยมือซ้าย โดยให้แหล่งธนูอยู่ด้านซ้าย
 6. จุดน้าว จุดน้าวของการยิงธนูแบบไม่มีศูนย์อยู่บริเวณมุมปาก ให้น้าวจนนิ้วชี้หรือนิ้วกลางของมือขวามาอยู่ที่จุดน้าว โดยใช้นิ้วเป็นเหมือนตะขอเกี่ยวสาย จุดน้าวของคันยิงธนูแบบใช้ศูนย์อยู่ที่ใต้คาง ดึงสายธนูให้สายแตะปลายจมูกกับปากกลางหรือริมคาง โดยนิ้วที่น้าวอยู่ใต้คาง
 7. การเล็ง การเล็งโดยไม่ใช้ศูนย์ ในขณะที่น้าวสายมาถึงจุดน้าวแล้ว ให้ใช้มือซ้ายที่ถือคันธนูชี้ไปทางทิศที่ต้องการจะยิง ให้แขนตั้งฉากกับลำตัวตลอดเวลา จะเล็งสูงให้เอียงสะเอวขึ้น จะเล็งต่ำให้เอียงสะเอวลง การเล็งโดยใช้ศูนย์ให้แนวสายตาขวาผ่านสายธนูที่ดึงมาที่จุดน้าว ผ่านศูนย์ที่คันธนู และให้ศูนย์ชี้อยู่ที่จุดบนเป้าที่ต้องการจะยิง
 8. การยิง เมื่อเล็งไปยังตำแหน่งบนเป้าที่ต้องการแล้ว ให้คลายนิ้วทั้งสามที่น้าวสายธนูอยู่โดยที่ไม่ขยับส่วนอื่นๆ ของร่างกาย
 9. การคงสภาพท่ายิง เมื่อปล่อยลูกธนูออกไปแล้วให้ยืนนิ่งอยู่ในท่าเดิมเล็งอยู่ที่เป้า จนกระทั่งลูกกระทบเป้า

หมายเหตุ

 • การยิงธนูควรยืนอยู่บนเส้นยิงเดียวกัน ตามที่ได้กำหนดไว้ให้เท่านั้น
 • ควรปฏิบัติตามคำแนะนำ และกฎกติกาต่างๆ ในการยิง และการใช้สนามจากครูผู้ฝึกสอนโดยเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่น

กฎสำคัญที่สุดในการยิงธนู คือ กฎแห่งความปลอดภัย

เนื่องจากการยิงธนูเป็นกีฬาที่อาจสร้างอันตรายให้กับคนอื่นๆ ได้ หากขาดการระมัดระวังและประมาทในการเล่น ดังนั้นผู้เล่นจึงต้องยึดกฎแห่งความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ก่อนที่จะยิงธนูทุกครั้งต้องแน่ใจว่าบริเวณเป้า และด้านหลังเป้าปลอดภัย ไม่มีคน สัตว์ หรือสิ่งของอยู่ใกล้เกะกะ จึงจะปล่อยลูกธนูออกไป