การเรียนเทควันโด และทักษะการออกอาวุธของเทควันโด

Taekwondo history

เทควันโด เป็นศิลปะการต่อสู้ที่มาจากประเทศเกาหลี โดยภาษาเกาหลีนั้นออกเสียงว่าแทคว็อนโท ที่แปลรวมว่า การใช้มือและเท้าในการต่อสู้อย่างมีสติปัญญานั่นเอง กีฬาเทควันโดนั้นมีพื้นฐานมาจากกีฬาคาราเต้ของญี่ปุ่นที่แพร่กระจายเข้าไปในเกาหลีเมื่อสมัยสงครามโลกที่ญี่ปุ่นเข้าไปยึดครองเกาหลีนั่นเอง ชาวเกาหลีจึงได้นำคาราเต้มาประยุกต์เข้ากับการละเล่นพื้นฐานที่เรียกว่า เทคยอน จนกลายเป็นการต่อสู้ที่รุนแรงและรวดเร็วอย่างเทควันโด้ แต่จะไม่หนักเท่ากับคาราเต้เพราะคาราเต้นั้นจะฝึกให้แข็งแกร่งรุนแรงมากกว่าเพราะประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้ทหารญี่ปุ่นป้องกันตัว

การเรียนเทควันโด

การเลือกที่เรียนสามารถเรียนเทควันโดได้ทั่วประเทศซึ่งควรดูจาก

 • คุณวุฒิผู้สอนควรเป็น ระดับสายดำขึ้นไปซึ่งจะมีใบประกาศออกจากคุกกิวอนประเทศเกาหล
 • ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้สอบควรมี คุณวุฒิเหมาะสม และได้รับการรับรองจากคุกกิวอน (ดั้ง4-ดั้ง10)
 • แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ผู้เรียนเป็นสำคัญ อาทิ เรียนเพื่อสุขภาพ การป้องกันตัว หรือ เรียนเพื่อแข่งขันเป็นนักกีฬา

ทักษะการออกอาวุธของเทควันโด

 • การตั้งการ์ด ยกมือขึ้นมาให้อยู่ในระดับไหล่แล้วกำหมัด แขนหลังอยู่ระดับหน้าอก ข้อศอกทำมุม 90 องศา เท้าทั้งสองข้างวางทำมุม 45 องศา แยกห่างกันประมาณช่วงไหลครึ่ง จะทำให้ทรงตัวได้ดีมากขึ้น
 • การเตะตรง ตั้งการ์ดขึ้นมาแล้วแทงเข่าไปด้านหน้าอย่างรวดเร็ว ปลายเท้าเกร็งงุ้ม จากนั้นให้สะบัดขาออกไปอย่างรวดเร็วไปสู่เป้าหมายแล้วดึงเข่ากลับมา วางเท้าเหมือนเดิม
 • การเตะเฉียง ตั้งการ์ดขึ้นมาแล้วแทงเข่าไปด้านหน้าอย่างรวดเร็วพร้อมหมุนสะโพกให้เฉียงไปทางเป้าหมายที่เราต้องการ ปลายเท้าเกร็งงุ้ม สะบัดขาออกไปอย่างรวดเร็วให้หลังเท้าไปกระทบกับเป้าหมาย แล้วดึงเข่ากลับมา วางเท้าเหมือนเดิม
 • การเตะด้านข้าง ตั้งการ์ดขึ้นมาแล้วแทงเข่าไปด้านหน้าอย่างรวดเร็วพร้อมหมุนสะโพก เข่าชี้ด้านหลัง ส้นเท้าชี้ไปทางเป้าหมาย จากนั้นถีบขาออกไปด้านหน้าด้วยความเร็วให้ส้นเท้ากระทบเป้าหมาย แล้วดึงเข่ากลับมา วางเท้าเหมือนเดิม
 • การเตะเหยียบลง ตั้งการ์ดขึ้นมาแล้วแทงเข่าไปด้านหน้าอย่างรวดเร็ว กะความสูงของเข่าให้อยู่ระดับหน้าอกหรือไหล่ แล้วเหยียดขาตรงออกไปให้สูงกว่าระดับเป้าหมาย จากนั้นใช้ฝ่าปลายเท้าเหยียบไปที่เป้าหมายอย่างรวดเร็ว ดึงเข่ากลับมาวางเท้าเหมือนเดิม
 • การเตะตวัด ตั้งการ์ดขึ้นมา หมุนสะโพกให้เข่าชี้ไปด้านหลัง ส้นเท้าชี้ไปที่เป้าหมาย แล้วถีบไปด้านข้างทำมุมราว 30-40 องศาแล้วตวัดไปข้างหลังให้ฝ่าเท้ากระทบเป้าหมายที่อยู่ในแนวระนาบกับพื้น แล้วพับเข่าไปทางด้านข้างเฉียงไปด้านหลังลำตัวประมาณ 30-40 องศา
 • การหมุนตัวเตะตวัดกลับหลัง ตั้งการ์ดขึ้นมา บิดให้ส้นเท้าชี้ไปข้างหน้าประมาณ 90 องศา สายตาจ้องเป้าหมาย ยกเข่าด้วยการหมุนสะโพกให้เข่าชี้ไปด้านหลัง ส้นเท้าชี้ที่เป้าหมาย แล้วถีบด้านข้างด้วยความรวดเร็วทำมุมประมาณ 30-40 องศา จากนั้นตวัดขาไปทางด้านหลังให้ฝ่าเท้ากระทบกับเป้าหมายที่อยู่ในแนวระนาบกับพื้น แล้วพับเข่าไปทางด้านข้างเฉียงไปด้านหลังลำตัวประมาณ 30-40 องศา
 • การเตะถีบกลับหลัง ตั้งการ์ดขึ้นมา บิดเท้าทั้งสองให้ชี้ไปด้านหน้า หมุนตัวราว 90 องศา สายตาจ้องเป้าหมาย ยกเข่าขึ้นแล้วพับให้ทำมุมแคบที่สุด เข่าจะชี้ไปด้านหลัง ฝ่าเท้ากับส้นเท้าชี้เป้าหมายด้านหน้า ถีบเท้าออกไปอย่างรวดเร็วให้ส้นหรือฝ่าเท้ากระทบกับเป้าหมาย ดึงเข่ากลับมาวางเท้าเหมือนเดิม